Cơ quan chủ quản: HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Pháp luật - Nội chính
Khi cấp ủy vào cuộc phát triển kinh tế

Khi cấp ủy vào cuộc phát triển kinh tế

(QT) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Linh, chính quyền địa phương này đã có nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Từ đây nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế được triển khai, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.
Vĩnh Linh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động

Vĩnh Linh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động

(QT) - Huyện Vĩnh Linh có 122 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số 2.980 đoàn viên công đoàn. Lực lượng công nhân viên chức, lao động (CNVC, LĐ) trên địa bàn đã phát huy bản chất tiên phong của giai cấp công nhân, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của địa phương.
Tin đã đưa
Trang:
   

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Vĩnh Linh