Cơ quan chủ quản: HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Pháp luật - Nội chính

Khi cấp ủy vào cuộc phát triển kinh tế


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/07/2019 6:28:47 CH

(QT) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Linh, chính quyền địa phương này đã có nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Từ đây nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế được triển khai, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.

Phát triển lúa chất lượng cao ở huyện Vĩnh Linh​.

Thuận lợi cơ bản trong sản xuất nông nghiệp của huyện Vĩnh Linh chính là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung cho các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của người nông dân. Nhiều chính sách trên lĩnh vực “tam nông” tiếp tục đi vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVIII xác định “Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa”.

Đến nay toàn huyện có 32 sản phẩm nông nghiệp và 25 mô hình nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được đăng kí với sự tham gia của 20 hợp tác xã và 15 tổ hợp tác sản xuất. Mỗi sản phẩm được lựa chọn đăng kí là đại diện cho thế mạnh của từng địa phương như: lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ của các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn; hạt tiêu đen, hạt tiêu đỏ đóng gói của các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiền, Vĩnh Kim, Vĩnh Nam; ném củ của xã Vĩnh Kim, Vĩnh Chấp, môn tây trắng và môn nịt của xã Vĩnh Hiền, ruốc, nước mắm thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Thái… Các sản phẩm từ các mô hình sản xuất nông nghiệp mới như: rau sạch, chuối Dacca, nấm bào ngư, sầu riêng, các loại cây ăn quả có múi như cam, bưởi… cũng được ưu tiên phát triển. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46,2 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo của huyện còn 5,4%.

Tuy nhiên, đặc thù huyện Vĩnh Linh có 3 xã vùng núi là Vĩnh Ô, Vĩnh Hà và Vĩnh Khê có nhiều khó khăn. Nếu so sánh mặt bằng chung, 3 xã vùng núi của huyện có mức sống chỉ bằng khoảng 1/3 so với những xã khác của địa phương. Vì sự chênh lệch này, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh Khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết giảm nghèo bền vững cho 11 bản tại 3 xã, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kì này. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Phan Ngọc Tư cho biết, thực tế việc ban hành nghị quyết giảm nghèo cho 3 xã vùng khó này đã có từ nhiệm kì trước nhưng vì tập quán sản xuất của người dân ở những địa phương này còn quá lạc hậu nên hiệu quả chưa đạt được như mong muốn.

Giai đoạn 2010 - 2015, huyện đã huy động được một nguồn lực nhất định để đưa rất nhiều giống cây trồng, vật nuôi lên giúp đồng bào phát triển sản xuất nhưng đến nay bám trụ lại chỉ có cây lâm nghiệp. Từ kinh nghiệm và kết quả của nghị quyết giảm nghèo trước, nay Ban Thường vụ Huyện ủy xác định thay đổi cách hỗ trợ cho người dân ở đây. Việc hỗ trợ hiện nay không giao về cho những địa phương này quản lí như trước mà huyện thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững cho 3 xã do Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công việc. Phòng Nông nghiệp huyện chịu trách nhiệm bố trí cán bộ trực tiếp phụ trách 3 xã “bắt tay, chỉ việc” để người dân thay đổi tư duy sản xuất. Xác định cây chủ lực ở những địa bàn này là cây lâm nghiệp. Với sự chỉ đạo sát sao, phù hợp thực tế, các mô hình rừng trồng ở 3 xã vùng khó này đã thật sự mang lại sinh kế cho người dân. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo mang lại những kết quả tích cực, đến cuối năm 2018 hộ nghèo xã Vĩnh Ô giảm 5%, 2 xã Vĩnh Hà và Vĩnh Khê giảm 4%.

Với quan điểm chỉ đạo, tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế; triển khai thực hiện các chương trình đề án, lĩnh vực mang tình đột phá được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh đã tích cực làm việc với các sở, ngành để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, kêu gọi, hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn. Tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho cán bộ, nông dân, xã viên các HTX. Bên cạnh đó kết nối tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo khoa học để chuyển giao khoa học kĩ thuật và định hướng thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp.

Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều nghị quyết nếu không có sự đổi mới trong việc xây dựng ban hành thì cơ sở sẽ gặp nhiều khó khăn trong tổ chức quán triệt, thực hiện. Do vậy, việc tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo bền vững cho 11 bản tại 3 xã đặc biệt khó khăn của Đảng bộ huyện Vĩnh Linh với chủ trương, đường lối đúng đắn; tổ chức thực hiện kiên quyết, kịp thời, sáng tạo là một trong những yếu tố bảo đảm nghị quyết đến gần hơn với thực tiễn.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Vĩnh Linh