Cơ quan chủ quản: HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Tin tức - Sự kiện

Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Huyện ủy Vĩnh Linh và Hải Lăng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/07/2019 4:58:56 CH

(QT) – Hôm nay 18.12.2018, đoàn giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Vĩnh Linh về đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; kết quả thực hiện trách nhiệm cá nhân, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy.

 

Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Vĩnh Linh. Ảnh: Trần Tuyền

Theo báo cáo của Huyện ủy Vĩnh Linh, trong năm 2018, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng lên 15,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp, tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và thương mại, dịch vụ. Tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp chiếm khoảng 30,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 27,7%; dịch vụ chiếm khoảng 42% trong tổng giá trị sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 46,2 triệu đồng, tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2017… Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Cửa Tùng (giai đoạn 1) vào ngày 31/12/2017; đã có 9 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đăng ký thuê đất, trong đó có 4 doanh nghiệp đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đến cuối năm 2018, huyện Vĩnh Linh có 183/183 làng bản được công nhận văn hóa, tăng 3 làng so với năm 2017; 117 cơ quan, đơn vị được công nhận văn hóa, chiếm tỉ lệ 95,9%. Trong năm đã có 1.659 lao động được tạo việc làm mới. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực, nhờ vậy, tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 còn 5,46%, giảm 1,3% so với năm 2017. Tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,1%, tăng 2% so với năm 2017…

Huyện Vĩnh Linh phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 1 xã về đích nông thôn mới (xã Vĩnh Chấp), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15/19 xã. Đồng thời, huyện đã lựa chọn 2 xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim để chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Về việc thực hiện các nội dung cam kết trách nhiệm của BTV Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy Vĩnh Linh đã xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW và Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19 – NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam khẳng định việc thực hiện ký cam kết trách nhiệm cá nhân, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy là chủ trương đúng đắn, tạo sự lan tỏa, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung cam kết với BTV Tỉnh ủy; kết quả thực hiện trách nhiệm cá nhân, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy của Huyện ủy Vĩnh Linh trong năm 2018.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Vĩnh Linh rà soát lại những nội dung đã đăng ký để cụ thể hóa, đưa vào nội dung cam kết hằng năm của từng đảng viên, người đứng đầu cấp ủy; tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư các doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế địa phương; tập trung chỉ đạo việc sáp nhập thôn bản, sắp xếp lại hệ thống chính trị; sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện; phối hợp với các sở, ngành xây dựng Khu công nghiệp tây bắc Hồ Xá; tiếp tục chú trọng phát triển đảng và các tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước…

*Cùng ngày, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Đức Việt làm trưởng đoàn có buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy huyện Hải Lăng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy huyện Hải Lăng cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 16 nhóm nội dung, đến nay có 14/16 nhóm nội dung cơ bản đã hoàn thành

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy huyện Hải Lăng cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 16 nhóm nội dung, đến nay có 14/16 nhóm nội dung cơ bản đã hoàn thành, có 2 nội dung chưa hoàn thành đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh đạt kết quả khá toàn diện; có 20/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,26%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 67,8 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 814 tỉ đồng, vượt 13% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,25 triệu đồng, cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xa hội giữ vững.

Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; xây dựng đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành và được UBND tỉnh quyết định về đề án hợp nhất Ban quản lý đầu tư và xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm phát triển cum công nghiệp huyện với bộ phận khuyến công thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Đài Truyền thanh, Trung tâm TDTT huyện  với bộ phận sự nghiệp văn hóa….

 Kết quả thực hiện các nội dung cam kết Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, vì vậy nhiều hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục kịp thời, nhiều nhiệm vụ mới cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Hiện nay, 12/14 nội dung cam kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đã hoàn thành, còn 2 nhiệm vụ chưa được giải quyết dứt điểm, đang tiếp tục lãnh đạo tháo gỡ, đó là: Việc giải quyết khắc phục những sai sót trong công tác thống kê, bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển và việc giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai, địa giới hành chính ở xã Hải Xuân, Hải Quy; xây dựng mồ mả của làng Ba Khê (xã Hải Thượng) trên đất của làng Văn Vận (xã Hải Quy).

Đối với nhiệm vụ chỉ đạo giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy nhiệt điện, đường trung tâm Khu kinh tế Đông Nam tỉnh và xây dựng khu tái định cư xã Hải Khê, Hải An, đến nay tiến độ thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ của huyện đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giải quyết đơn thư thực hiện tốt, hạn chế đơn thư vượt cấp; bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, không để xảy ra tình huống bất ngờ, phức tạp trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Đức Việt đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy huyện Hải Lăng. Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của huyện trong việc giải quyết tranh chấp đất đai, địa giới hành chính và thu hồi tiền đền bù sai sót sau sự cố ô nhiễm môi trường biển của doanh nghiệp, Đại tá Trần Đức Việt đề nghị Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy huyện Hải Lăng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện để đầu tư cho phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Vĩnh Linh