Cơ quan chủ quản: HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Tin tức - Sự kiện

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Vĩnh Linh khai mạc vào ngày 11/7/2019


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/07/2019 6:27:07 CH

HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa có Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 11/7 - 12/7/2019.

Nội dung của kỳ họp lần này tập trung thông qua các báo cáo, kế hoạch, tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

Kỳ họp còn thông qua báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019; tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề HĐND huyện đã ban hành, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được của Nghị quyết về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững tại các bản có tỷ lệ hộ nghèo cao ở 3 xã miền núi Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô giai đoạn 2; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản do huyện làm chủ đầu tư năm 2018; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về bổ sung một số danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nằm trong khả năng cân đối được ngân sách) và tờ trình, dự thảo Nghị quyết đầu tư công năm 2020 trong danh mục Nghị quyết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND huyện thông qua.

Ngoài ra, kỳ họp còn được nghe báo cáo của các ngành nội chính về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp cũng giành thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu.

 
Chú thích hình ảnh...

Phần nội dung đoạn 2 ....

 

Bài, ảnh: TÁC GIẢ

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Vĩnh Linh