Cơ quan chủ quản: HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Tin tức - Sự kiện

Huyện ủy Vĩnh Linh quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/07/2019 6:27:17 CH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, huy động sức dân cùng với nguồn lực nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, trường học, bệnh xá thông tin liên lạc nhiều địa phương được tăng cường. Nhiều chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất phát huy hiệu quả. Huyện Vĩnh Linh là một trong những địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh chọn địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới tiêu biểu.

Đường nông thôn xã miền biển Vĩnh Thái, Vĩnh Linh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Trị: huyện Vĩnh Linh là một trong những địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay huyện Vĩnh Linh có 14/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mức đạt tiêu chí trung bình là 16 tiêu chí. Với kết quả này, huyện đang dẫn đầu toàn tỉnh về số xã đạt chuẩn. Năm 2019, Vĩnh Linh tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng NTM còn lại. Theo đó, Đảng ủy, chính quyền địa phương vừa chỉ đạo vừa động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai quyết liệt các phần việc còn lại để hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM và phấn đấu về đích NTM theo đúng lộ trình. 

Thực hiện chủ trương đó, xã Vĩnh Trung chọn chủ đề năm 2018 là “Năm chỉnh trang NTM” và năm 2019 là năm: “ Tái cơ cấu NN gắn với dồn điền đổi thửa”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, UBND và các đoàn thể chính trị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước làm thay đổi nhận thức trong nhân dân, đồng thời lựa chọn những bước đi thích hợp. Theo đó, cùng với việc quy hoạch vùng phát triển sản xuất, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư khoa học kỷ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình mới theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó là nhận thức của người dân được nâng lên, họ đã tự giác hiến hàng ngàn m2 đất để mở rộng đường giao thông, chặt bỏ hàng trăm cây lâu năm, đóng góp hàng trăm ngày công để xây dựng nông thôn. Sự đồng thuận của người dân đã góp phần quan trọng trong xây dựng NTM ở địa phương.  
 
Một trong những nhân tố quyết định thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Linh là vai trò của các chi bộ trong việc vừa lãnh đạo, vừa động viên nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện. Các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của huyện và xã. Đồng chí Trần Văn Hữu, ở thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Trung người đảng viên có 55 năm tuổi Đảng gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của xã, đồng thời vận động bà con trong thôn cùng thực hiện. Nhờ đó đến nay phần lớn các trục đường trong thôn được mở rộng, trong đó có nhiều nơi được trồng hoa, tạo cảnh quan, môi trường sạch, đẹp.

Cũng như Vĩnh Trung, Đảng ủy, UBND, UBMT và đoàn thể các xã cũng đang quyết liệt thực hiện các tiêu chí còn lại về xây dựng NTM. Cùng với nguồn lực của nhà nước và một phần huy động từ sức dân, nguồn vốn được xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa kết cấu hạ tầng nông thôn, đồng thời ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và đào tạo, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, dạy nghề gắn với tạo việc làm, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo v.v...
 
Ở xã Vĩnh Thái, ngày nay, kinh tế xã hội xã phát triển khá mạnh. Hệ thống giao thông được bê tông hóa mạnh mẽ. Nếu như trước đây việc đi lại trên vùng đất cát rất khó khăn, mùa mưa ngập úng, mùa hạ bụi đất thì đến nay phần lớn các phương tiện giao thông có thể đến tận ngõ của từng nhà. Người dân đở vất vã trong sản xuất, các cháu đến trường thuận lợi hơn.  
 
 Từ những chủ trương đúng đắn hợp lòng dân về xây dựng NTM đã lan tỏa tinh thần thi đua phấn khởi trong nhân dân. Nổi bật là các phong trào: “Vĩnh Linh chung sức xây dựng nông thôn mới”;“Thắp sáng đường quê”; “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Chung sức trợ giúp xóa đói giảm nghèo 11 thôn bản đặc biệt khó khăn của huyện”... tạo ra một làn sóng thi đua sổi nổi trên khắp toàn huyện. 
 
Từ phong trào xây dựng NTM có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân, trong đó việc áp dụng tiến bộ KHKT được áp dụng mạnh mẽ. Vấn đề không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích trong trồng trọt, chăn nuôi được bà con quan tâm nhiều hơn. Những kết quả này đã góp phần động viên, khuyến khích bà con dám nghĩ dám làm trong lao động sản xuất. Đặc biệt, các vùng quê từ nông thôn đến thành thị tinh thần dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.
 
Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo chọn xã Vĩnh Thủy tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Đây là điểm nhấn trong bức tranh về nông thôn mới của huyện Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thủy nói riêng và của huyện Vĩnh Linh nói chung.

Để thực hiện tốt các giải pháp trên, Đảng ủy, chính quyền các xã tiếp tục định hướng, giúp đỡ nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo mọi điều kiện để phát triển sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho người dân hăng hái chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ của các xã, trong đó vai trò nồng cốt là cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hướng đến mục tiêu mỗi đơn vị trở thành mỗi “Vùng quê đáng sống” trên quê hương Vĩnh Linh.


Nhân dân xã Vĩnh Trung, Vĩnh Linh hiến đất làm đường.

 


Chăm sóc đường hoa ở huyện Vĩnh Linh.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Vĩnh Linh