Cơ quan chủ quản: HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Tin tức - Sự kiện

UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh trực báo Quý II năm 2019


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/07/2019 6:27:49 CH

Ngày 4/7/2019, UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị trực báo Quý II năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp đã tổ thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra đảm bảo đúng quy trình, thời gian và chất lượng. Cụ thể đã tiến hành kiểm tra khi có đấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên và 1 Chi ủy; kiểm tra 23 tổ chức Đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; giám sát 33 tổ chức và 11 đảng viên về các nội dung như thực hiện quy chế làm việc, Chỉ thị 05, NQTW4, kê khai tài sản…

Qua quá trình kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 35 đồng chí; trong đó khiển trách 32 đồng chí, cảnh cáo 2 và cách chức 1 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng. Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận và xử lý 10 đơn thư; UBKT cơ sở giải quyết 2 đơn thư và xử lý 9 kiến nghị, phản ánh liên quan đến các vấn đề đất đai, môi trường, chế độ sinh hoạt Đảng…

Tại hội nghị, UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh đã quán triệt, phổ biến Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới.

 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2019, UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; tổ chức và đôn đốc việc thực hiện các đợt kiểm tra giám sát theo kế hoạch đề ra; kịp thời kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; duy trì chế độ trực báo định kỳ và tham gia tích cực trong việc phối hợp tổ chức các lễ kỉ niệm, ngày truyền thống của ban Đảng, Văn phòng cấp ủy. Bên cạnh đó tham mưu cho BTV Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao phó.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Vĩnh Linh