Cơ quan chủ quản: HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3....... Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

Xây dựng Đảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 năm 2019


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/10/2019 8:23:36 SA

Ngày 11/6/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Đức Lý - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 200  học viên. Trong thời gian 1 ngày các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 4 chuyên đề chính bao gồm: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tình hình mới; đổi mới nhận thức trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; những vấn đề mới trong cách cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ công chức, viên chức ở cơ sở hiện nay.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch và được cấp giấy chúng nhận hoàn thành  lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5. Thông qua lớp bồi dưỡng là cơ hội để các học viên nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng và năng lực công tác. Đồng thời nắm bắt nhanh chóng, kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay để áp dụng vào công việc, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Vĩnh Linh